سه شنبه ١٤ شهريور ١٣٩٦ :: ٠٩:٤٤

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی 97-96

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی97-96

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده بدون آزمون (استعداد درخشان) سال تحصیلی 97-96

جهت مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.