اخبار > آگهی برگزاری استعلام بهاء اجاره خودروهای سواریيکشنبه ١٥ مهر ١٣٩٧ :: ٠٨:٢٥

آگهی برگزاری استعلام بهاء اجاره خودروهای سواری

دانشگاه یاسوج در نظر دارد استعلام بهاء اجاره خودروهای سواری (پژو 405 یا سمند یا تندر L90) و پراید را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری استعلام عمومی یک مرحله­ ای واگذار نماید.

آگهی برگزاری استعلام بهاء اجاره خودروهای سواری

                                                                                                                          باسمه تعالی

آگهی برگزاری استعلام بهاء اجاره خودروهای سواری

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد استعلام بهاء اجاره خودروهای سواری (پژو 405 یا سمند یا تندر L90) و پراید را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری استعلام عمومی یک مرحله­ای واگذار نماید.

عنوان استعلام: اجاره خودروهای سورای( پژو 405 یا سمند یا تندر L90) و پراید

محل اجرای کار: یاسوج- دانشگاه یاسوج

تاریخ و مدت ارائه خدمات: از تاریخ 1397/07/21تا تاریخ 1398/06/31( به جز ایام تعطیلات نوروز)

کارفرما: دانشگاه یاسوج

دستگاه نظارت: مدیریت پشتیبانی و خدمات عمومی دانشگاه یاسوج

لذا از شرکت­ها یا افراد حقیقی واجد صلاحیت در این زمینه جهت شرکت در این استعلام دعوت می­گردد از روز شنبه مورخ 1397/07/14 تا ساعت 14روز سه­شنبه مورخ 1397/07/17با ارائه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال (دویست هزار ریال) به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج دفتر معاونت اداری و مالی (آقای فرهاد کریمی) مراجعه و اسناد و مدارک استعلام را دریافت و حداکثر تا ساعت 15روز سه­شنبه مورخ  1397/07/17مدارک و مستندات خود را در سه پاکت دربسته و لاک و مهر شده تحویل و رسید دریافت نمایند.

1- متقاضیان می­بایست مبلغی معادل10درصد مبلغ پیشنهادی (12 ماه) ضمانت­نامه معتبر بانکی به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت الف ارائه نمایند.

2- اجاره خودروها با راننده مدنظر می باشد و علاوه بر اجاره ماهیانه در صورتیکه به مأموریت اعزام شوند و مسیر طی از مبدأ بیش از 40 کیلومتر فاصله داشته باشد، حق مأموریت بر مبنای کیلومتر طی شده (رفت: 5.000 ریال و برگشت: 3000 ریال) محاسبه خواهد شد.

3- زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان در ساعت 8 صبح روز چهار­شنبه مورخ  1397/07/18دفتر معاونت اداری و مالی می­باشد.

4- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات بر اساس مفاد آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مختار می­باشد.

5- متقاضیان باید به صورت کتبی اعلام نمایند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 1337 نمی­باشند.

6- متقاضیان می­بایست مدارک و مستندات خود را در 3 پاکت لاک و مهر شده به ترتیب زیر تحویل نمایند.

پاکت الف: حاوی ضمانت­نامه بانکی

پاکت ب- حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان استعلام، مستندات ممهور به مهر استعلام دهنده (حقوقی یا حقیقی)، مستندات موید توانمندی­کاری و تخصصی استعلام دهنده و سوابق مربوط

پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر استعلام دهنده (حقوقی یا حقیقی) با ذکر قیمت پیشنهادی به همراه پیش فاکتور شامل مشخصات کامل تخصصی و انجام کلیه خدمات موضوع استعلام بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده با مهر و امضای مجاز و تعهدآور متقاضی

7- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی­شود.

8- شرکت در استعلام و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­­ها و موسسات آموزش عالی کشور می­باشد.

9- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کارفرما می­باشد.

10- مکان تحویل مدارک تکمیل شده یاسوج، خیابان پاسداران، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج، دفتر معاونت اداری و مالی

 

 

معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج

 

   

 

 ردیف

 شرح کالا / خدمات

 واحد

 تعداد

 قیمت پیشنهادی هر دستگاه خودرو به ریال (ماهیانه)

قیمت پایه

(به ریال)

به عدد

به حروف

1

 اجاره خودرهای سواری( پژو 405، سمند، تندر L90)

(مدل 93 به بالا)

 دستگاه

 3


 

16.000.000

 2

 اجاره خودروی سواری پراید

(مدل 93 به بالا)

 
دستگاه

 1

 

 

13.000.000

 

 


خواهشمند است آخرین قیمت پیشنهادی خود را بدون قید وشرط، مقابل هر کدام از ردیف های مذکور به عدد و حروف و بدون خط خوردگی نوشته ، مهر و امضاء نموده و در پاکت درب بسته تحویل فرمایید.

دانشگاه در تعیین برنده استعلام در مجموعه اقلام یا تک تک اقلام مختار است.