اخبار > کلیه دانشجویان دختر اسکان داده خواهند شدسه شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٦ :: ١٣:٤٩

کلیه دانشجویان دختر اسکان داده خواهند شد

وی با اشاره به تلاش دانشگاه یاسوج در سالهای گذشته و امسال جهت بهسازی،تجهیز و آماده سازی خوابگاهها اذعان داشت:شان و حرمت دانشجو برای ما حائز اهمیت ویژه است و امیدواریم در فضایی آرام بتوانیم به رسالت واقعی دانشگاه عمل کنیم.

کلیه دانشجویان دختر اسکان داده خواهند شد

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه یاسوج از اسکان همه دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه در خوابگاههای این دانشگاه خبر داد.دکتر فریبرز نیکدل در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت:طبق روال سنوات پیشین دراسکان دانشجویان ،اولویت با دانشجویان جدیدالورود است.وی خاطر نشان کرد:اکثر دانشجویان متقاضی خوابگاه ورودی سه سال گذشته به بهترین شکل ممکن اسکان داده خواهند شد.وی همچنین با اولویت دانستن اسکان ورودی های جدید و تعیین تکلیف نهایی آماراین دانشجویان اضافه کرد:تعداد اندکی از دانشجویان سال های گذشته بصورت موقت در نمازخانه های خوابگاهها که کاملا محیط های آرامی هستند اسکان داده شده اند و قطع یقین پس از تعیین دقیق ظرفیت خوابگاهی  سال جدید در بهترین حالت مطلوب در روزهای آتی در خوابگاهها اسکان داده خواهند شد.وی با اشاره به تلاش دانشگاه یاسوج در سالهای گذشته و امسال جهت بهسازی،تجهیز و آماده سازی خوابگاهها اذعان داشت:شان و حرمت دانشجو برای ما حائز اهمیت ویژه است و امیدواریم در فضایی آرام بتوانیم به رسالت واقعی دانشگاه عمل کنیم.