اخبار > دفاع از اولین پایان نامه‌های دکتری در دو دانشکدهدوشنبه ٣ مهر ١٣٩٦ :: ١١:٢٩

دفاع از اولین پایان نامه‌های دکتری در دو دانشکده

دفاع از اولین پایان نامه‌های دکتری در دو دانشکده

دفاع از اولین پایان نامه‌های دکتری در دو دانشکده

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

به گزارش روابط عمومی دانشگاه  اولین دانشجوی دکتری دانشکده فنی و مهندسی و اولین دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج فارغ التحصیل شدند.

اولین دانشجوی دوره دکتری دانشکده فنی و مهندسی (گروه مهندسی شیمی) سه شنبه مورخ 96/6/28 از رساله خود دفاع کرد .آقای میلاد صالحی رساله خود را در زمینه طراحی و ساخت یک نمونه حسگر ظرفیتی جهت تعیین تعدادی از ویژگی های نفت/ گاز ارائه داد.

استاد راهنمای این پایان نامه دکتر کریمی از گروه مهندسی شیمی و اساتید مشاور این پایان نامه دکتر دسترنج از گروه برق و دکتر موسوی از گروه مکانیک بودند.

همچنین اولین دانشجوی دوره دکتری دانشکده کشاورزی در رشته توسعه کشاورزی چهارشنبه مورخ 96/6/29 از رساله خود دفاع کرد. خانم زینب شریفی در رساله خود راهبردهای معیشت پایدار که در نظریه های توسعه برای توانمند سازی و ظرفیت سازی مناطق روستایی بسیار مهم و حائز اهمیت است  را بررسی و ارائه کرد.

استاد راهنمای این پایان نامه دکتر نوری پور و اساتید مشاور این پایان نامه دکتر مریم شریف زاده از دانشگاه یاسوج و دکتر اسماعیل کرمی دهکردی از دانشگاه زنجان بودند.