اخبار > موفقیت پژوهشی عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوجسه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ :: ١٣:٢٠

موفقیت پژوهشی عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

موفقیت پژوهشی عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

موفقیت پژوهشی عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حمید رضا بلوچی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج موفق به چاپ نتایج یک پژوهش علمی در یکی از معتبرترین مجلات علمی و پژوهشی دنیا شد.

براساس این گزارش، این کار تحقیقاتی با عنوان "نتایج بررسی کارآمدی تعدادی از مدل‌های غیر خطی زمانی آبی دمایی (HTT) برای برآورد پتانسیل آبی و دمای کاردینال جوانه زنی بذر گیاه گلرنگ "در مجله IndustriaI Crops and products توسط این پژوهشگر ایرانی و عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج به چاپ رسید.

گفتنی است این مجله جزو مجلات چارک اول موضوعی (Q1) می باشد.

به گفته معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه، ارائه این تحقیق گامی مثبت در توسعه مرزهای دانش در زمینه مدل سازی بذور خواهد بود.

این موفقیت را به دکتر بلوچی و همکارانشان صمیمانه تبریک می گوییم.