اخبار > دانشگاه یاسوج در تحقق شعار سال در کنار سایر سازمان ها و نهادهای اجرایی استسه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ :: ١٤:١٢

دانشگاه یاسوج در تحقق شعار سال در کنار سایر سازمان ها و نهادهای اجرایی است

دانشگاه یاسوج در تحقق شعار سال در کنار سایر سازمان‌ها و نهادهای اجرایی است

دانشگاه یاسوج در تحقق شعار سال در کنار سایر سازمان ها و نهادهای اجرایی است

سرپرست دانشگاه یاسوج در گفتگو با خبرنگار واحد خبر شبکه دنا گفت:

دانشگاه یاسوج در جهت ترویج و عملی نمودن شعار سال در کنار سازمان ها و نهادهای استان است.

دکتر احمد عریان ادامه داد: تخصص دانشگاهیان در حوزه‌های مختلف می تواند درتحقق شعار سال کمک شایانی نماید.

وی گفت: رسالت مدیران این است که نقش دانشگاهها را در حل مشکلات و معضلات استان جدی بگیرند.

سرپرست دانشگاه یاسوج اظهار داشت: تقویت تولید ایرانی در حوزه‌های کمی و کیفی موجب بالا رفتن درآمد سرانه آحاد مردم خواهد شد و این امر بدون فرهنگ سازی صحیح و کمک همه سازمان‌ها و نهادها میسر نخواهد شد.

وی در پایان به نقش بی بدیل نخبگان و دانشگاهیان در توسعه یافتگی برخی از کشورها اشاره کرد و افزود: بسیاری از کشورها بدون داشتن منابع طبیعی و یا مخازن نفت و گاز در سطح اول توسعه یافتگی هستند که این مسأله بخاطر توجه ویژه به دانشگاهیان و سرمایه‌های انسانی است.