اخبار > ویژه متقاضیان فراخوان جذب هیات علمی- مهندسی مواد ( بهمن 98و شهریور 98)شنبه ٣ خرداد ١٣٩٩ :: ١٢:٢٥

ویژه متقاضیان فراخوان جذب هیات علمی- مهندسی مواد ( بهمن 98و شهریور 98)

متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی بهمن 98 و شهریور98 رشته ی مهندسی مواد

ویژه متقاضیان فراخوان جذب هیات علمی- مهندسی مواد ( بهمن 98و شهریور 98)

 متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی بهمن 98 و شهریور98 رشته ی مهندسی مواد جهت شرکت در کارگروه علمی، با در دست داشتن مدارک لازم در روز مشخص شده حضور یابید.

 

مکان برگزاری مصاحبه ها در سازمان مرکزی دانشگاه به آدرس ذیل می باشد؛

یاسوج، خیابان پاسداران، سازمان مدیریت دانشگاه، حوزه ریاست، دبیرخانه هیأت اجرایی جذب