اخبار > کارگاه چگونگی استفاده از گرندهای اراسموس اروپاچهارشنبه ١ مرداد ١٣٩٩ :: ١٢:٢١

کارگاه چگونگی استفاده از گرندهای اراسموس اروپا

اعضای هیئت علمی دانشگاه جهت شرکت در این کارگاه از طریق آدرس زیر مراجعه کنید

کارگاه چگونگی استفاده از گرندهای اراسموس اروپا

 

بدینوسیله به اطلاع اعضای هیئت علمی دانشگاه می رساند که کارگاه چگونگی استفاده از گرندهای اراسموس اروپا امروز چهارشنبه 99/5/1ساعت 18 عصر برگزار می شود . جهت استفاده  از این کارگاه از طریق آدرس زیر وارد شوید

 

:                                     http://webinar.yu.ac.ir/oia