جمعه ٠٣ اسفند ١٣٩٧
شعار هفته پژوهش و فناوری: پژوهش هدفمند، فناوری ارزش آفرین، در خدمت تولید ملی
مدیریت

 دکتر وحید مددی

سمت: رئیس آزمایشگاه مرکزی و مدیر امور آزمایشگاهها

تحصیلات: دکتری مهندسی شیمی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:vmadadi64@yu.ac.ir